Vikten av personalansvar

Att en chef har ett delegerat och tydligt personalansvar är av yttersta vikt för en arbetsplats. Personalen är grunden för verksamheten och det är en förutsättning för en fungerande arbetsmiljö att personalen trivs och mår bra. Därför behöver det utses en eller flera personer som har ett uttalat och definierat personalansvar. Ofta sker detta genom att högre chef delegerar personalansvaret till en gruppchef eller avdelningschef. Att ha personalansvar innebär ofta att ha arbetsmiljöansvar och att ta hand om medarbetarsamtal och lönesamtal. Men det är det dagliga arbetet med personalen som är viktigast.

Personalansvar kan vara betungande

Att vara chef och ha personalansvar är många gånger betungande. Som chef kan man behöva ta tag i svåra frågor och ha svåra samtal med sina medarbetare. En chef ska också kunna jobba med förändring på arbetsplatsen och underlätta för medarbetarna att göra sitt jobb på ett effektivt och bra sätt. Dessutom är det viktigt att skapa trivsel på arbetsplatsen. Det är inte konstigt att många gärna tackar nej till att bli chef. Efterfrågan på personer med ledaregenskaper är på många arbetsplatser stor. Många företag skriker efter arbetskraft och det är inte sällan det handlar om att hitta personer som är villiga att ta på sig krävande och ansvarsfulla arbetsuppgifter.

Personalansvar och svåra samtal

En stor del av personalansvaret innebär att ha ansvar för att ta upp även svårare frågor med sin personal. Det kan handla om att korrigera sin personal när något inte har blivit som det var tänkt. Det kan också handla om att ta upp en känslig fråga som behöver diskuteras. I somliga fall rör det sig om att personal har bristande hygien eller stil. Sådana frågor kan vara mycket känsliga och svåra att ta tag i som chef. Men det hör till uppdraget och det är en del av att ta ansvar för personalfrågorna. Många chefer drar sig för dessa samtal men de chefer som tar tag i svåra frågor vinner ofta respekt.

 
 

Fler artiklar om Okategoriserade

 
 
 
 
 
 
erudito