Vad är HRM?

En av de där uttrycken som chefer tycker om att använda är ”ett företags framgång beror på dess personal”. Orden kanske låter urvattnade nu efter många års flitigt nyttjande, men de är lika sanna i dag som de var i företagens barndom. Faktum är att personalen är så viktig i många organisationer att de har en hel avdelning tillsatt för att låta de anställda nå sin fulla potential. Det kallas för Human Resources Management, och det har blivit något som alla konkurrenskraftiga företag prioriterar. Den som inte tar tillvara på sin personals kunskaper fullt ut går miste om en hel del intäkter, som hade kunnat tillvaratas om de interna idéerna på företaget hade förvaltats bättre, och det gör att HRM nu har blivit en av de viktigaste redskapen till bättre lönsamhet bland företag världen över.

 

Grundtanken för HRM är att företaget ska växa tack vare personalens ökade kompetens. Det finns alltså en idé om ett symbiotiskt förhållande mellan de anställda och företaget: om människorna som jobbar här får bättre förutsättningar att utvecklas och växa, så kommer det att leda till bättre resultat på en högre nivå. När HRM var en ny företeelse var siktet något mer blygsamt inställt: då hade avdelningen uppgifter som att sköta löneutbetalningarna samt ta emot sjukanmälningar. Det är visserligen uppgifter som många HRM-avdelningar ännu arbetar med, men numera har ansvarsområdet generellt utökats till att inkludera betydligt mer.

 

HRM har sina rötter ända in i 1800-talet, när företagsledarna först insåg förtjänsten av att ta vara på sina anställdas talanger. Medan man tidigare hade använt sig av en mer mekanistisk syn på arbete, där arbetarnas fulla potential förblev dold, tog HRM-synen på arbete över när resultatet visade att det bidrog till gröna siffror i bokslutet. Numera är HRM en viktig del av de flesta företag, stora som små. På de mindre företagen handlar det ofta om en ansvarig på hel- eller deltid för sin personal, medan större företag inte sällan har hela avdelningar och arbetsteam dedikerade för att ta vara på sin personal.

 

Framgången för HRM under de senaste åren har lett till att jobbet som personalchef har ökat i status. Numera är det ett av de mest eftertraktade yrkena bland unga, och det har skett en stor ökning i antal studenter som vill bli ansvariga för HRM efter avslutade studier. Förklaringen brukar anses vara att unga är mer inriktade på att skapa nytt och vara innovativa, där personalen har en avgörande roll.

HMR-2

 

Taggar: , , , , , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Företagsutveckling

 
 
 
 
 
 
erudito