Projektledarnas kompetens

Ett företags framgång beror på hur framgångsrika de projekt som bedrivs inom företaget är. Och projektens framgång hänger i sin tur till stor del på hur kompetent projektledaren är. Även om många andra faktorer också spelar in, och alla som är delaktiga i projektet har ett visst ansvar och måste ha rätt kompetens, har projektledaren det huvudsakliga ansvaret. Ett framgångsrikt projekt ska vara avklarat inom både de tidsramar och de ekonomiska ramar som ställts upp. Många gånger är orsaken bakom ett misslyckat projekt att just tidsramarna eller budgeten är orimliga. En kompetent projektledare har både kunskapen för att upptäcka det eller andra brister i projektet i tid, och självförtroendet för att våga säga ifrån. Ett sätt att öka projektledarnas kompetens inom företaget är att skicka dem på en projektledarutbildning hos Addskills.

För att ett projekt ska ha så stor chans att lyckas som möjligt bör företagsledningen försöka matcha projektets komplexitet med en projektledare som har motsvarande kompetens. För att avgöra vilken kompetens en projektledare har finns en rad olika certifieringar som på ett objektivt sätt beskriver projektledarens utbildning och garanterar en viss kompetensnivå. Ett exempel är certifieringen enligt IPMA, International Project Management Association. IPMA är en internationell organisation som har ungefär 50 medlemsorganisationer i olika länder, bland dem den svenska föreningen Svenskt Projektforum. Ungefär 16 000 projektledare certifieras varje år enligt IPMA i hela världen, och genomgår de tester som ska mäta deras kompetens efter standarden KiP, Kompetens i Projektledning. Bedömningen sker inom tre områden: metod, beteende och erfarenhet.Projektledarnas kompetens 1

En annan certifiering är den från PMI, Project Management Institute. Denna certifiering är etablerad på marknaden och allmänt erkänd som ett bevis på hög kompetens. I bedömningen tittar man på vilken utbildning och erfarenhet projektledaren har. För att bli godkänd måste man ha minst tre års yrkeserfarenhet i kombination med en högskoleutbildning, eller fem års yrkeserfarenhet i kombination med en gymnasieutbildning. Man måste också genomgå en examination. Klarar man den får man titulera sig Project Management Professional.

Med rätt kompetens på rätt plats i företagets projekt kommer både företaget och personalen att utvecklas. Det lönar sig således att satsa på fortbildning för projektledare.

 

Taggar: , , , , ,

 

Fler artiklar om Företagsutveckling

 
 
 
 
 
 
erudito