Framtidens IT för företag

Ända sedan 1990-talet har datorer och IT-teknik varit en mer eller mindre självklar del av ett företags verksamhet. Idag kan nog få företagare föreställa sig att driva en verksamhet utan mejl, bokföringsprogram, internet och andra datorrelaterade funktioner som hjälper dem. Och utvecklingen inom det här området fortsätter att gå framåt.

Datorernas utveckling drevs till en början på av militären, som såg teknikens potential, men när persondatorn tog plats flyttades ansvaret för utvecklingen till de stora IT-företagen. Något som inte förändrades nämnvärt till en början var dock att programmen som togs fram inte var utvecklade med användaren i åtanke – de var helt enkelt inte användarvänliga. De flesta användare accepterade också att det var så. Detta skulle dock förändras i och med att Apple gav ut sin iPhone år 2007. Plötsligt såg den stora massan användare att det gick att ta fram en produkt som var enkel att använda. Dessutom gjorde det faktum att en stor del av befolkningen nu gick runt med en liten dator i fickan att datorvanan ökade bland densamma, vilket gjorde att kraven på utvecklarna av IT-tjänster ökade markant. Denna utveckling märktes även inom förtagarvärlden, till exempel genom att de människor som arbetade med ett program dagligen, till exempel anställda som lägger order och följer lagerstatusen för varor, nu krävde att det skulle vara lika enkelt att utföra sitt arbete i programmet som att till exempel uppdatera sin status på sociala medier.mac-459196_640

Några utvecklingar som detta krav på användarvänlighet kan leda till i framtiden är så kallade omvärldsmedvetna funktioner. Det betyder att mobilen eller datorn genom att använda sig av den data som finns i kalendrar, kontaktlista och så vidare, kan ge användaren den information som han eller hon behöver i stunden. Inför ett affärsmöte med en kund kan GPS:en till exempel automatiskt visa vägen till platsen för mötet, och när man kommer fram, visa information om kunden man ska träffa från företagets eget affärssystem, till exempel vilka affärer denna kund har gjort tidigare. En annan ny utveckling som kan hjälpa företag är mer effektiva sätt att visualisera data. Detta blir allt mer nödvändigt i takt med att mängden data som hanteras blir allt större.

Dessa funktioner är dock än så länge endast framtidsvisioner. Om du eller ditt företag behöver hjälp med den IT-teknik som ni använder idag, kan ni kontakta Internetvikings.com.

 

Taggar: , , ,

 

Fler artiklar om Företagsutveckling

 
 
 
 
 
 
erudito