Att rekrytera bra medarbetare

Som chef finns det beslut som är viktigare än andra. Att rekrytera rätt personal anses vara bland det allra mest betydelsefulla besluten. De är trots allt de anställda som utgör företaget, och med fel personer på fel plats minskar chansen för ett bra resultat väsentligt. Därför kan det vara bra med några riktlinjer att ta hänsyn till när du ska anställa någon ny till företaget. Varje fall är förstås unikt och alla bör bedömas utifrån sina egna egenskaper, men det finns också gemensamma aspekter som är värt att ta i beaktande när ni ska nyrekrytera.

 

När författaren Jeff Haden skulle göra en lista över egenskaper som de bästa och mest produktiva anställda har gemensamt kom han fram till åtta saker. Högst upp på listan var förmågan att använda sin egen kompetens utan att behöva rådfråga chefen. Eftersom personalen, särskilt på mindre företag, ofta ställs inför snabba beslut som kräver gott omdöme rankar Haden just kompetensen att tänka själv som den allra viktigaste. Därefter följer egenskaper som excentricitet, lojalitet mot arbetsgivaren, tävlingsinstinkt och ett driv att ständigt förbättra sig.

 

Det går dock inte att enbart checka av en lista för att din nya rekrytering ska bli en framgång. Naturligtvis måste rollen också passa, för rätt person på fel plats får ändå inte ut maximalt av sitt arbete, oavsett hur många egenskaper på listan som han eller hon har. Därför bör chefer se till att det finns en tydlig profil över vilken typ av människa och medarbetare som man letar efter innan man börjar intervjua sökande. Utan en tydlig idé om vad man vill att den nyanställda ska bidra med till företaget är det svårt att hitta personen som ger alla anställda ett lyft. Om rollen exempelvis kräver en utåtriktad och driven person kan den som jobbar i det tysta vara ett dåligt val, men om den lediga positionen innefattar arbetsuppgifter där stor disciplin värderas högt kan det passa utmärkt.

 

Sökande pratar av naturliga skäl inte så gärna om sina svagheter, men som chef är du förstås väl medveten om att de finns där. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt försöka hitta dem och se vilken betydelse de har för arbetsteamet i stort. Ett av uppdragen som varje chef har är att se till att varje avdelning är rätt balanserad, så om den nyanställde är sämre på ett område är det en bra idé att se om det kan kompenseras av andra. På så sätt skapar du en framgångsrik blandning där de anställdas kompetenser överlappar varandra och skapar ett mer produktivt arbetsklimat.

Medarbetare-1

 

Taggar: , , , , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Företagsutveckling

 
 
 
 
 
 
erudito