Affärsutveckling och ledarskap

Ett företag består av två parallella nivåer: ett där det dagliga arbetet på detaljnivå utförs, och ett där det övergripande affärsmålet utarbetas. Det senare kallas för affärsutveckling, och det är inte sällan som det är direkt avgörande för ett företags överlevnad. Det är nämligen i affärsutvecklingen som företagsledningen sätter ut visioner, konkreta mål och strategi för att nå dit, och det är nödvändiga verktyg för alla organisationer som vill slå sig fram och bli framgångsrika. Ett företag som brister i affärsutvecklingen blir sällan långvariga i dagens hårda konkurrens i näringslivet.

 

Det kan tyckas diffust att prata om ett företags långsiktiga visioner, men affärsutveckling är ofta betydligt mer konkret än så. Det kan handla om taktiken som krävs för att nå ett visst affärsmässigt mål, eller strategin för att locka en ny typ av kunder. Affärsutvecklingen sker så att säga i ett företags kontrollrum, och på så sätt är det den som stakar ut framtiden. Affärsutveckling är en övergripande term där affärsplanering är den aktiva handling som tar fram affärsplanen.

 

De allra flesta företagen är beroende av att tillväxten ökar för att maximera sina inkomster – samtidigt som tillväxten är tecknet på att företagen går bra. Därför finns det ett oupplösligt förhållande mellan tillväxt och affärsutveckling, och det är det som Tillväxtverket har insett. Därför delar de bland annat ut en sorts stipendier – affärsutvecklingscheckar – till företag som visar upp särskilt innovativa idéer i en affärsutvecklingskontext. Det handlar vanligtvis hur man planerar att expandera sin verksamhet eller lösa en uppkommen situation på ett uppfinningsrikt sätt.

 

Affärsutveckling är ett uppdrag för ledningen på företaget eller i organisationen, och därför är också ledarskap och affärsutveckling nära besläktade. Utan ett starkt ledarskap är det hart när omöjligt att omsätta sina idéer i verkligheten, och när chefen inte lyckas kommunicera sitt budskap till sina anställda – eller inte klarar av att få ihop en tydlig strategi – är företaget illa ute. Därför erbjuder Advantum Kompetens ledarskapsutbildningar, där chefer får lära sig att styra sitt företag och sin personal i rätt riktning. Ledarskapet är en kompetens som går att lära sig, och att navigera den stora skutan som ett företag eller en verksamhet faktiskt är kräver en chef med rätt utbildning.

200225959-001

 

 

Taggar: , , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Företagsutveckling

 
 
 
 
 
 
erudito